گروه اقتصادی آرمانی > پروژه ها > بازار موبایل کرمان


بازار موبایل کرمانتصاویر
بازار موبایل کرمان

پروفایل پروژه

•    نام پروژه: کرمان
•    مکان پروژه: بلوار جمهوری اسلامی، نرسیده به چهارراه امام جمعه، جنب ساختمان نوسازی مدارس
•    تاریخ شروع: 1393/06/01
•    تاریخ افتتاحیه:1395/06/20
•    بهره بردار: گروه سرمایه گذاری تات
•    مشاورین: واحد طراحی گروه اقتصادی آرمانی، شرکت مهندسی آمودراهمشخصات پروژه

مجتمع تجاری بازار موبایل 3 با متراژ کل 12500 متر© Copyright 2017 Armanieconomics.com - All Rights Reserved.