گروه اقتصادی آرمانی > پروژه ها > برج اداری الهیه


برج اداری الهیهتصاویر
برج اداری الهیه

پروفایل پروژه

•    نام پروژه: الهیه
•    مکان: تقاطع مدرس و آفریقا، نبش خیابان بیدار
•    تاریخ شروع: 1393/10/27
•    بهره بردار: بانک آینده
•    مشاورین:  واحد طراحی گروه اقتصادی آرمانی، MIBCمشخصات پروژه

ساختمان مرکزی و اداری بانک آینده با متراژ کل 65000 متر© Copyright 2017 Armanieconomics.com - All Rights Reserved.