گروه اقتصادی آرمانی > پروژه ها > ساختمان اداری جهان کودک


ساختمان اداری جهان کودکتصاویر
ساختمان اداری جهان کودک

پروفایل پروژه

•    پروژه: جهان کودک
•    مکان پروژه: ونک، تقاطع حقانی و بلوار آفریقا
•    تاریخ شروع: 1394/05/01
•    بهره بردار: بیمه رازی
•    مشاورین: NORR، واحد طراحی گروه اقتصادی آرمانیمشخصات پروژه

ساختمان مرکزی بیمه رازی با متراژ کل 35000 متر© Copyright 2017 Armanieconomics.com - All Rights Reserved.