گروه اقتصادی آرمانی > پروژه ها > ساختمان اداری خدامی


ساختمان اداری خدامیتصاویر
ساختمان اداری خدامی

پروفایل پروژه

•    نام پروژه: خدامی
•    مکان پروژه: ونک، خیابان خدامی، بعد از کردستان، نبش بن بست شهرزاد
•    تاریخ شروع: 1395/09/30
•    بهره بردار:
•    مشاورین:WME ، واحد طراحی گروه اقتصادی آرمانیمشخصات پروژه

ساختمان اداری با متراژ کل 17000 متر© Copyright 2017 Armanieconomics.com - All Rights Reserved.