گروه اقتصادی آرمانی > پروژه ها > ساختمان تجاری بهار


ساختمان تجاری بهارتصاویر
ساختمان تجاری بهار

پروفایل پروژه

•    نام پروژه: بهار
•    مکان پروژه: خیابان زعفرانیه، نبش بهار
•    تاریخ شروع: 1395/08/01
•    بهره بردار:
•    مشاورین: واحد طراحی گروه اقتصادی آرمانیمشخصات پروژه

ساختمان تجاری با متراژ کل 5700 متر© Copyright 2017 Armanieconomics.com - All Rights Reserved.